Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lên đầu trang
Giới thiệu Liên hệ
Tin tức

Quy Trình Đăng Kí Kinh Doanh Spa Và Các Thủ Tục Pháp Lý

I.Điều kiện thành lập và điều kiện kinh doanh Spa

Để thành lập Spa, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Nếu là cá nhân thì phải từ 18 tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp theo điều 18 Luật Doanh Nghiệp.
  2. Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân và không thuộc các trường hợp theo điều 18 Luật Doanh Nghiệp.
  3. Có trụ sở kinh doanh rõ ràng.

Sau khi được thành lập, để kinh doanh Spa, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

  • Nếu Spa của Quý khách không có hoạt động xoa bóp thì Quý khách có thể tiến hành hoạt động sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.
  • Nếu Spa của Quý khách có hoạt động xoa bóp thì Quý khách phải đáp ứng đủ các điều kiện theo Quy định tại Thông tư 11/2001/TT-BYT và phải xin Giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự theo Quy định tại nghị định 72/2009/NĐ-CP trước khi bắt đầu hoạt động.

Chủ doanh nghiệp có thể tham khảo các Điều kiện theo Quy định tại Thông tư 11/2001/TT-BYT và Quy định tại nghị định 72/2009/NĐ-CP (https://luattriminh.vn/tu-van-kinh-doanh-spa-xin-giay-phep-mo-spa.html)

Lưu ý, trong quá trình kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện đúng các quy định về Phòng Cháy Chữa Cháy, đây là các yêu cầu tiên quyết.

II.Quy trình đăng kí kinh doanh Spa và các thủ tục pháp lý

Bước 1: Tìm mặt bằng, vị trí đặt trụ sở kinh doanh.

Bước 2: Đăng kí chủ thể kinh doanh theo hai phương thức: Đăng kí hộ kinh doanh cá thể và đăng kí thành lập công ty.

Bước 3: Chuẩn bị Hồ sơ để xin cấp Giấy phép kinh doanh:

  • Nếu là hộ kinh doanh thì cần CMND, Hộ Khẩu và Hợp đồng thuê trụ sở, Đơn đăng ký kinh doanh spa và Chứng chỉ hành nghề spa.
  • Nếu thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh Spa thì cần CMND, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bước 4: Thực hiện toàn bộ thủ tục thuế, lao động và bảo hiểm theo quy định.

Bước 5: Chuẩn bị các điều kiện theo Quy định tại Thông tư 11/2001/TT-BYT và phải xin Giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự theo Quy định tại nghị định 72/2009/NĐ-CP trước khi bắt đầu hoạt động (Nếu Spa có hoạt động xoa bóp)

Bước 6: Trang bị và đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là thông tin tham khảo quy trình đăng kí giấy phép kinh doanh và các thủ tục pháp lý kèm theo của IDM để giúp các chủ doanh nghiệp có nhiều tài liệu tham khảo hơn và hiểu rõ hơn về pháp lý trước khi có quyết định kinh doanh Spa.

Nguồn: Tham khảo

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!