Chính sách bảo hành

Bảo hành 6 tháng đến 1 năm với tùy các loại máy.
[

]