Chính sách đổi - trả

Khi vấn đề phát sinh, đại diện công ty sẽ đến kiểm tra máy hoặc khách hàng có thể gửi máy đến công ty. Khách hàng được đổi sản phẩm mới trong vòng 1 tháng nếu do lỗi của nhà sản xuất. 

[

]