Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lên đầu trang
Giới thiệu Liên hệ
Hình ảnh bàn giao máy

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HIFU TẠI TMV & SPA RUBY LÊ

Chuyên viên đào tạo IDM đang hướng dẫn cách thao tác máy Hifu cho chị Chủ dễ thương

Hướng dẫn cách sử dụng máy trước khi thao tác

Hai anh chị rất tập trung vào đào tào viên 

Chuyên viên đào tạo đang thao tác hifu cho người mẫu trải nghiệm

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!