CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HIFU TẠI TMV & SPA RUBY LÊ

10/09/2018

Buổi chuyển giao ngày cuối cùng của tháng 8 của một vi khách hàng sáng gọi điện thoại tư vấn Hifu chiều chuyển giao máy... Quá dễ thương...

Chuyên viên đào tạo IDM đang hướng dẫn cách thao tác máy Hifu cho chị Chủ dễ thương

Hướng dẫn cách sử dụng máy trước khi thao tác

Hai anh chị rất tập trung vào đào tào viên 

Chuyên viên đào tạo đang thao tác hifu cho người mẫu trải nghiệm